Monday, July 23, 2012

Kuinka tilata TaoBaosta - How to order from TaoBao


Mikä on TaoBao?
Taobao.com on suuri myyntisivusto Kiinassa, missä on todella suuri määrä pieniä "kauppoja". Sivusto muistuttaa eBaytä, mutta erona se, että taobaossa myydään uusia tuotteita kiinteisiin hintoihin.
What is TaoBao?
Taobao.com is a large marketplace in China, where is huge amount of smaller "stores".
The website is a bit like eBay, but the difference is that taobao sells new products with solid prices.

Miten tilata?
Sivusto on kiinaksi ja sieltä voi tilata vain, jos on kiinalainen pankkitili. Tilaaminen ulkomaille tapahtuu ostospalvelujen kautta.
How to order?
The website is in chinese and you can only order if you have a chinese bank account. International orders are made via shopping services.

Paljonko maksaa?
Kaikki hinnat taobaossa ovat Kiinan valuutana, nimeltään renminbi (RMB), rahayksikkö on nimeltään yuan (CNY) ja sen merkkinä käytetään ¥ tai 元.
Lopullinen hinta koostuu monesta osasta:
-Tuotteen hinta
-Postitus kotimaassa
-Ostopalvelun provisio
-Paypal siirtomaksu
-Vakuutus (valinnainen)
-Postitus sinulle
How much it costs?
All prices in taobao are in China's currency, called renminbi (RMB), the unit is called yuan (CNY), which uses the symbols ¥ or 元.
The final cost consists of many things:
-Product price
-Domestic shipping
-Shopping service commission fee
-Paypal fee
-Insurance (optional)
-Shipping cost to you

Apuvälineitä
Google kääntäjä ~klik~
Valuuttalaskuri Iltalehti XE
Helpful tools
Google translate ~click~
Currency converter XE

Navigointi
Hello lace-sivustolla on hyvä lista lolita, gyaru, otome jne kaupoista ~klik~   
Navigating
Hello lace has a good list of lolita, gyaru, otome etc stores ~click~   


Kaupan etusivulla vie hiiren osoitin kuvan osoittamaan kohtaan, missä on kaupan nimi.
At the stores mainpage move your mouse cursor to the spot shown in the picture, where is the stores name.


Sinulle aukeaa kaupan tietoja, mitkä olen merkkinnyt ja kääntänyt ylläolevaan kuvaan. Pääasia on katsoa myyjän positiivinen palautearvio ja palautearvio kuvake. (katso alla)
You will see some information of the store, which I have marked and translated to the picture above. The main thing is to check the positive feedback score and the feedback symbols. (see below)


Kuvakkeet kertovat kuinka monta onnistunutta kauppaa myyjä on tehnyt, mitä enemmän, sen parempi.
The symbols reveal how many successful transactions the seller has made, more is better.

Kuvakkeet kertovat myös, onko tuotteet vahvistettu aidon merkkisiksi, hyväksytäänkö palautuksia..
Symbols also let you know if the products are comfirmed as authentic brand, are returns accepted..


Tuotesivulla löydät tarvitsemasi tiedot, kuten hinnan, mitat ja palautteen. Ylläolevaan kuvaan olen taas yrittänyt selventää noita kohtia tai sitten olen vain tehnyt siitä sekavan. :P
In the product page you'll find the information you need, like price, measurements and feedback. I have again tried to clear things up in the picture above or perhaps made it even more messy. :P


Voit tarkistaa tuotesivulta myös, kuinka monta sitä on myyty ja ostajien palautteita, tekstit voi koioida google kääntäjään (linkki aiemmin). Vaikka käännökset ovatkin outoja, niin usein niistä saa jotain käsitystä onko asiakas ollut tyytyväinen.
You can also check from the product page that how many transactions for that product has been made and buyer feedbacks, you can copy the text to google transaltor (link earlier). Even thou the translations are weird, you can still get some kind of picture if the customer has been happy.


Suurimmalla osalla myyjistä on mitat tuotesivulla, useat vaatteet ovat yhtä kokoa. Näissäkin suosittelen käyttämään google kääntäjää. Näistä kokotaulukoista voi olla myös apua ~klik~.
Most sellers have measurements on their product page, many clothes are one size. Here I also recommend using google translator. These size charts might be helpful too ~click~.

Joillain kauppojen sivuilla on kuvissa olevan mallin tiedot, mitat ja usein vaatekoko, mikä hänellä on päällään.
Some store sites have information about the model used in the pictures, measurements and often size she is wearing.


Postitus
Tilatessasi tuotteita ostopalvelun kautta, on monta postitus vaihtoehtoa: EMS, DHL, UPS, TNT, Fedex, SAL ja Airmail. Ostopalvelu tarjoaa EMS paketeista 40% alennusta. EMS on myös nopein ja siihen saa vakuuden. Useimmat lähetystyypit jäävät automaattisesti tulliin suurimmassa osassa maita. Mainitse tilatessasi miten haluat paketin lähetettävän.
Shipping
When ordering product via shopping service, you have many shipping choices: EMS, DHL, UPS, TNT, Fedex, SAL and Airmail. Shopping service offers 40% discount from international EMS prices. Most shipment methods are automatically stuck in customs for most countries. Mention when ordering how you would like your package to be shipped.


ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ

-EDIT-
21.1.2016
Taobaospree on menny todella huonoksi ja en voi kyseistä firmaa suositella kenellekään!
Sen sijaan suosittelen paikkaa nimeltä Taobaoring, toimii hyvin ja nopeasti. Heillä on myös selkeät sivut. Tee siis tunnukset ja linkkaa tuotteen url-osoite tilaukseen ja seuraa sivun ohjeita. :)

Taobaospree has gone really bad and cannot recommend the company to anyone anymore!
Instead I'm recommending a place called Taobaoring, works really well and fast. They also got an clear and easy website. Make an account and link the url-address to the order and follow instructions. :)


Tilaaminen
Ostopalvelu, jota itse käytin oli TaoBaoSpree. Tilaaminen oli loppujen lopuksi aika helppoa ja palvelu toimi nopeammin kuin odotin. Tutustu sivuihin huolella, heillä on myös paljon hyödyllisiä vinkkejä.
Ordering
Shopping service which I used was TaoBaoSpree. In the end the ordering was quite easy and the service worked faster than I expected. Browze their site and get to know it well, they also have lots of useful tips.

1.

Valitse tuotteet mitä haluat ostaa ja lisää ne taobaospreen lomakkeeseen, sen voit ladata täältä ~klik~ .
Choose the products you want to buy and add them to taobaospree's form, you can dowload it here ~click~

Leikitään, että haluaisin tilata nämä tuotteet:
Lets pretend, that I would like to order these products:
http://item.taobao.com/item.htm?id=5734786234
http://item.taobao.com/item.htm?id=7808546732
http://item.taobao.com/item.htm?id=15198817036
http://item.taobao.com/item.htm?id=16204367766

Ensiksi täytä omat tietosi vihreisiin kenttiin, mitkä olen myös rajannut pinkillä. Seuraavaksi tulevat tuotetiedot:
TB seller - myyjän nimi
Name - tuotteen nimi
URL - internet osoite
Quantity - kappalemäärä
Price - hinta
Shipping - postitus kotimaassa
Buyer comments - esim, väri, koko..

First off you need to fill our personal information to the green fields, which I have also marked in pink. Next is the product information:
TB seller - seller name

Name -product name
URL - website address
Quantity
Price
Shipping - domestic shipping cost
Buyer comments - colour, size etc..Kun tuotteet ja niidenhinnat on lisätty, näet suurin piirtein mitä tilaus maksaa ennen ulkomaille postitusta. Taobaospreen asiakaspalvelijasi voi tehdä vielä muutoksia listaa, jos siinä on virheitä tai tuotteita ei olekaan saatavana.
1. Tuotteiden loppullinen hinta USA:n dollareina
2. Ostoavustajan provisio
3. Hinta provision kanssa
4. Lopullinen hinta paypal maksusiirron kanssa (muitakin maksutapoja on)
When the product and their prices are added, you'll see roughly the price what the order will cost before shipping abroad. Your taobaospree customer service agent might make some changes if there's errors or some products are not available.
1. Combined cost of the products in US dollars
2. Shopping service's comission fee
3. Price with comission
4. Final price with paypal fee (there's other payment methods too)

2.

Lähetä tilauslista sähköpostilla osoitteeseen susan(at)taobaospree.com ja jos on jotain kysyttävää, niin ne kannattaa kysyä nyt, asiakaspalvelijasi vastaa kysymyksiin. Lomake ja tuotteiden saatavuus tarkastetaan.
Send the order list via email to susan(at)taobaospree.com and if you have questions, you should ask them now, your service agent will answer your question. The list and item availability will be cheked.

3.

Sitten kun lista on mielestäsi hyvä, et lisäile tai poista mitään, vahvistat tilauksen ja maksat ensimmäisen maksuerän, mikä pitää sisällään tuotteiden hinnat, kotimaan postitukset ja palveluprovision. Palveluvastaavasi tilaa tuotteet.
When you are happy with the list, not adding or removing anything, you will confirm the order and pay the first payment, which includes item prices, domestic shipping costs and shopping service fee. Your agent will order the products.

4.

Saat ilmoituksen, kun tuotteet ovat saapuneet ostospalvelun varastolle ja saat myös postituksen hinnan ulkomaille, mikä on toinen maksuerä. Ilmoita erikseen, jos haluat vakuuden (ei saatavana kaikkiin toimitustapoihin). Palveluhenkilökunta postittaa tuotteesi ja saat seurantakoodin paketillesi (jos sellainen on).
You'll get a notice when all items have arrived to the shopping service warehouse and you'll also get the shipping cost information, which is the second payment. Notify your agent if you want incurance (not available to all shipment methods). Your shopping service staff will ship out your items and you'll get a tracking code (if there is one).


ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ

Näin mun tilaus meni
-Ensimmäinen yhteydenotto tilauslomakkeen kera ja sain automaattisen vastauksen, että Susan, joka yleensä hoitaa tilaukset, on äitiyslomalla ja tilauksissa voi olla hieman viivettä.
+2 päivää - Yhteydenotto Cici:ltä, oli tsekannut listan
+3 päivää - Muokkailin tuotelistaani, tarkistutin sen ja ensimmäisen erän maksu
+6 päivää(sis viikonlopun) - Ilmoitus tuotteiden saapumisesta, vakuuden lisääminen postitushintaan ja toisen erän maksu
+1 päivä - Osoitetietojen vahvistus ja paketin lähetys (EMS)
+7 päivää(sis viikonlopun) - Paketti saapui ovelle, yksi tuote puuttui, asiakaspalvelijani lupasi tarkastaa asian seuraavana
+1 päivä - Puuttuva tuote oli eksynyt toiseen laatikkoon ja se lähetettiin minulle samana päivänä (DHL)
+5 päivää - Kaikki tuotteet perillä :)

Yhteensä tasan 4 viikkoa ensimmäisestä yhteydenotosta viimeisen tuotteen saapumiseen. Normaalilla aikataululla, jos on valmis lista ja siihen ei tule muutoksia ja EMS-postituksella, tilauksessa kestäisi parhaimmillaan vain parisen viikkoa.
Sain myös avustusta toimittaessa tullille tarvittavia tietoja.

This is how my order happened
-My first contact with orderform and I got automated response that Susan, who is usually responsible for orders, is on maternity leave and there could be a bit delay.
+2 days - Got contact from Cici, had checked my list
+3 days - Made changes to my list, had it checked and payed first payment
+6 days(incl weekend) - Notification that products have arrived, adding insurance and second payment
+1day - Shipping address comfirmation and package shipped out (EMS)
+7days(incl weekend) - Package arrived to my door, one item was missing, my service agent promised to check it the following day
+1 day - Missing item had gotten to another box and the item was sent to me the same day (DHL)
+5 days - All items had arrived :)

All together it took promptly 4 weeks from first contact till last item arrived. With normal scedule, if itemlist is ready and no changes will be made and with EMS-shipping, the order would take at best only a couple of weeks.
I also got help when delivering needed information to customs.


ღஐƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒஐღ


 Toivottavasti tästä on apua.
Kysykää rohkeasti, jos on jotain epäselvää, yritän parhaani mukaan vastailla. ^^

Hope this is helpful.
Don't be afraid to ask if there's something unclear, I try my best to answer. ^^


♥~Saija

20 comments:

 1. Kuinka paljon ostoksesi maksoivat yhteensä tulleineen ja postikuluineen? Kiitos kovasti, tästä on paljon apua! <3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alle kahden sadan euron jäi koko homma. Postitus Kiinasta on kallista! Pelkkään lähettämiseen meni yli 60€ (EMS+vakuus). Ensi kerralla testaan varmaan halvempaa lähetystapaa, ehkä SAL-pakettia, on ainakin Japanista SAL tullut luotettavasti 1-2 viikossa aina perille.

   Delete
 2. OMGGGGG THANK YOUUUUUUU <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3 I will order in this site, I put in my card many article. THANK YOU for this web site <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3


  (ps: the styler is very cool, try it if your friend have this product, it's very cool)

  ReplyDelete
 3. Hei, olen kanssa tilaamassa taobaosta ekaa kertaa. Kivaa löytää joku suomalainen joka on jo aikaisemmin tilannut. :)
  Osaisitko vastata mua askarruttaneeseen kysymykseen?
  Jos tilaan samasta kaupasta monta tuotetta, pistetäänkö kaikki niiden postikulut yhteen jollain edullisemmalla tavalla vai joudunko maksamaan jokaisesta erikseen? (käytän taobaoSpreetä, mutta saamani käsityksen mukaan tulen luonnollisesti maksamaan lähetyksen myös Kiinan sisällä)
  Kiitos paljon jo etukäteen!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oikein käsitit, eli täytyy maksaa se lähetys kotimaassa, tosin se on erittäin halpaa. Lähes kaikilla kaupoilla on vain yksi postimaksu, vaikka tilaisi monta tuotetta, mutta se on kaiketi johonkin painorajaan asti, mutten usko, että sieltä nyt ihan hirveää määrää kilokaupalla ostetaankaan (ainakaan Suomeen). :P

   Yleensä posti Kiinan sisällä on yhdellä kaupalla noin 8-12元. Olen tuohon merkannutkin (vihreä rajaus), missä kohtaa se postimaksu näkyy ja jos se jostain syystä on pari yuania eri, kuin mitä lomakkeeseen merkitset tai jätät sen kokonaan merkitsemättä, niin taobaospree-työntekijäsi merkitsee sen puolestasi.

   Mulla on nyt juuri tällä viikolla postitettu pienempi tilaus lentopostilla, ihan kokeilun vuoksi, että kuinka nopeasti tulee. Arimail on kuitenkin hieman edullisempaa. Teen tästä postausta, kunhan paketti saapuu. ^__^

   Delete
  2. Kiitokset nopeasta vastauksesta! :3
   Onko toi lentoposti suositeltavaa vaan pienemmille paketeille? Sait muuten blogillesi lukijan. Jään mielenkiinnolla odottelemaan uutta saalistasi :DD
   ~Luuvalo

   Delete
  3. Postitus on aina vähän sen mukaan, uskaltaako ottaa riskiä sen hukkumisesta. Mulla on vaan ebayn kautta kokemuksia Kiinan postituksista ja niissä on kyllä tosi paljon eroja. Uuden paketin jälkeen olen taas hieman viisaampi. :)

   Delete
 4. hmmmmmmm mikä noista kotimaan sisällä lähetys hinnoista on se oikea? Joissain tuotteissa on jotain useampia lukuja, mulla näyttää google translaten kautta esim. tältä:
  Express: 10.00 yuan EMS: 15.00 yuan ordinary: 20.00
  kiitos jos autaat :---)<3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Se on mulla ollu yleensä se halvin eli 8 tai 10 yuania, joissain kohteissa olen nähnyt siellä ihan alhaalla sellaisen kuvan postituskustannuksista. Ostopalvelu sen korjaa joka tapauksessa, jos menee väärin, mutta ne eivät paljon mitään siis maksa. Joskus on käynyt niin, että vaikka kohteessa lukee se halvin psotitus 10 yuania, niin todellisuudessa ollu 12 yuania, tämä johtunee siitä, että on ollut monta tuotetta samasta putiikista.

   Toivottavasti selvensi.

   Delete
 5. Hei, olisin tilaamassa noin.5000yuanilla tuotteita taobaosta. Mekkoja+kännykkähommia. paljonko postitus näin suuressa summassa tulisi maksaa. koska tsekkailin alibaban sivuilta että tuotteet huomattavasti kalliimpia kin taobaossa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Postitus on kiinni paketin painosta. Kännykkäkorut ja muu pikkusälä ei varmaan ole kovin painavaa, mutta esimerkiksi mekkojen paino voi olla suuri riippuen materiaalista..sifonki on aikas painavaa verrattuna ohueen puuvillaan.

   Shoppingserviseltähän voisi tiedustella, voisivatko vaikka kysyä tuotteiden painoja ja tehdä arviota postituskuluista?

   Delete
 6. Tuota... joku ei nyt toimi tuota lomaketta tehtäessä. Kun laitan noihin niitä hintoja, niin siihen tulee vaan "#ARVO" eikä se näytä hintaa...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oletko kokeillut laitta hintaan pilkun tai pisteen? Sillä on merkitystä ;)

   Delete
 7. thank you so much Saija~

  you worked so hard for this post, thank you for your work~

  greeting from Susan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Susan! Thanks for the sweet comment, I'm happy you like the post! ^__^

   Delete
 8. Mietin tässä että kun nuo tuotteet ovat halpoja alunperin niin jos airmaililla tilaa niin tuleeko hintaa paljon lisää? Meinasin sellasella 500 yuanilla tilata puuvilla vaatteita

  ReplyDelete
  Replies
  1. Se riippuu painosta, posteja voi tulla yllättävänkin paljon, mutta tuotteiden hinnat postikuluineen on silti edukkaampia, kuin länsimaista ostettuna. Airmail on muuten ihan yhtä luotettava ja mulla oli myös nopea, mitä EMS. Kannattaa koittaa udella shopping serviceltä, vaikkakin lopullista postitusta on vaikea tarkkaan arvioida.

   Delete
 9. Play: Friv - Friv 1000 free online games funny for kids !

  ReplyDelete
 10. How much money left your wallet because of ebay shopping every year? 2300 Dollars? Well, now you can save 900 USD or more if all buy off taobao. Sounds new. What's so special about taobao? Taobao is the east version of ebay or ioffer. Blogspot.com is the number 16 most visited website out there and taobao.com ranks as number eight.

  You could be surprised that you have entered a great many websites before but no one speaks of taobao. The reason is that the website is not in English or Korean and 99% viewers are Chinese. Don't worry about it if you know nothing about Chinese language as Taobao buying agent RORBUY can help no matter you need taobao in Polish, English, Akan etc. You may visit rorbuy.com for details.

  Others may tell you that China is the factory for all kinds of products and many products from China are cheap. Yes, they are basically right. Let me show you some examples.

  1. Price: $1.07 Title: Necklace-gold Wang Mo ring of the ring Lord of the rings Hobbit prequel of the ring Lord of the rings
  2. Price: $2.46 Title: Genuine Barbie Barbie accessories, Barbie taobao shoes Pack two bags 4 Pack four pairs of shoes wholesale
  3. Price: $11.64 Taobao Product Title: Creative fabric Christmas decorations Christmas Christmas sleigh Elk deer figurine home decoration with Bell

  So who is behind taobao? A company called Alibaba. China made products bought locally are probably from wholesalers who purchased from China plants on alibaba.

  Which group of consumer ought to purchase from taobao?

  *Everyone who is eager to save money when shopping.
  *The product you want to buy is hard to find anywhere else.
  *You are seeking for peculiar type or layout.
  *You wish to check it out what products from taobao could make you surprised.

  What kind of commodity worth the trouble to purchase from taobao.com through taobao buying agent RORBUY?

  *Electronics, Computer & Networking, Mini PCs
  *Luggage & Bags, Men's Messenger Bags
  *Beauty & Health, Hair, Feather Hair
  *Kids Clothing & Accessories, Boys' T-shirts

  …and so on.

  What are the reasons of using rorbuy as your taobao purchasing agent?

  1.Low service fee: 10% of items cost.
  2.Payment methods: Paypal, Wire Transfer, etc.
  3.Trackable Shipment: Airmail, EMS, DHL, etc.
  4.When will it arrive? 2-3 days from seller to us. Then 10-35 days if you choose China Post airmail.

  For more details about buying from taobao, please take a look at http://www.rorbuy.com .

  ReplyDelete

Jaa ajatuksia, teidän kaikkien kommentteja on ihana lukea! ♥

Share your thoughts, I love reading all of your comments! ♥

!! NOTE: I don't do follow for follow !!